KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

A. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zeynep Butik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Zeynep Butik olarak, kişisel verilerinizi Kanun'a uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

B. İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen Kişisel Veri Toplamanın Yöntemlerinden biri ile Şirketimizle temas etmeniz halinde işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri

Talep ve Şikâyet Bilgileri

Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu veriler Zeynep Butik tarafından saklanmamaktadır. Zeynep Butik tarafından ilgili mevzuata uygun olarak satış kayıtlarının saklanması, iade, değişim gibi taleplerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla sınırlı finansal bilgileriniz (ör: kart numaranızın son 4 hanesi) işlenmekte olup bu işleme, aşağıdaki amaçlar ile sınırlıdır.

Çerezler: Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Aydınlatma Metni 'nden ulaşabilirsiniz.

 

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun'un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla ("Amaçlar") Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimiz tarafından sağlanan www.butikzeynep.com elektronik pazaryeri ("Platform") hizmetlerinin tarafınıza sunulması, satıcıların (Platform üzerinden ürün/hizmetlerine ilişkin ilan yayımlayan, ürün ve hizmetlerini Şirketimiz aracılığıyla Platform üzerinden satışa sunan üçüncü taraflar, "Satıcılar" olarak anılacaktır.) ürün ve hizmetlerinin Platform aracılığıyla satışa sunulmasına aracılık edilmesi, kolay fatura takibi hizmeti kapsamında tarafınıza ilgili faturaların elektronik ortamda sunulması ve iletilmesi, Platform kapsamındaki ilgili iletişimin sağlanması, Platform kapsamında özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması, Platform işlemlerinize ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Satıcılar'dan satın almış olduğunuz ürünlerin iadesini Şirketimizin mağazalarından gerçekleştirmeniz halinde iade sürecinde aracılık ve destek hizmetlerinin sağlanması, iade kabul değerlendirmesi ile iade formu süreçlerinin ifası ve ilgili Satıcı nezdinde iade sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,

• Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,

• Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,

• Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi, üyelik hesabının kapatılması/silinmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,

• Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

• Bilgilerinizin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket'e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Platform hizmetlerimiz kapsamında; mesafeli sözleşmeler ve ön bilgilendirmelere ilişkin olarak bunların uygun şekilde yapılması, yapıldığının teyidi ve ispatı ile veri girişinin Şirket tarafından yapıldığı durumlarda zorunlu hususların tam ve doğru olmasının temin edilmesi, Platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgilerle uyumun temin edilmesi süreçlerinde gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve kayıtların tutulması; sipariş konusu mal ediminin Satıcı tarafından yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bildirim ve iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi; talep ve bildirimlerinizi iletebilmeniz ve takip edebilmeniz için ilgili sistemin işletilmesi, işbu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 12/A kapsamındaki talep ve bildirimlerin ilgili Satıcı'ya iletilmesi; cayma bildiriminizi iletebilmeniz için Platform üzerinde sistemin işletilmesi; cayma hakkı bildiriminizi Şirketimize iletmeniz halinde bildirimlerinizin ilgili Satıcı'ya iletilmesi, teyit ve belirli hallerde iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi; Platform üzerinden yorum ekleme imkânı sağlanması halinde, yorum politikaları kapsamında yalnızca satın alınan ürüne/hizmete ilişkin yorum yapılabilmesi için yorum yapmak isteyen kişinin ürünü/hizmeti satın alan kişi ile eşleştirilme ve/veya doğrulama faaliyeti yürütülmesi; Platform üzerinden yorumlarınızın yayınlandığına ya da yayınlanmadığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Platform hizmetlerimiz kapsamında; mesafeli sözleşmeler ve ön bilgilendirmelere ilişkin olarak bunların uygun şekilde yapılması, yapıldığının teyidi ve ispatı ile veri girişinin Şirket tarafından yapıldığı durumlarda zorunlu hususların tam ve doğru olmasının temin edilmesi, Platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgilerle uyumun temin edilmesi süreçlerinde gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve kayıtların tutulması; sipariş konusu mal ediminin Satıcı tarafından yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bildirim ve iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi; talep ve bildirimlerinizi iletebilmeniz ve takip edebilmeniz için ilgili sistemin işletilmesi; talep ve bildirimlerin ilgili Satıcı'ya iletilmesi; cayma bildiriminizi iletebilmeniz için Platform üzerinde sistemin işletilmesi; cayma hakkı bildiriminizi Şirketimize iletmeniz halinde bildirimlerinizin ilgili Satıcı'ya iletilmesi, teyit ve belirli hallerde iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi; Platform üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması, Platform'un güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,

• İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

• Zeynep Butik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Site veya mobil uygulamanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Site veya mobil uygulama üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Zeynep Butik tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,

• Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

• Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü

• Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini.

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

Site, Platform, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi.

Kimlik Bilgileri,

İletişim Bilgileri,

Müşteri İşlem Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar'ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

• meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi

firmalar (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar), iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve hissedarlarımıza,

• Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini amacıyla Şirket'e ait ilgili değerlerin intikal edeceği firmaya,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,

• Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verileriniz, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve dijital asistanlık hizmeti sunulması amaçlarıyla yurt dışından mukim tedarikçi Connexea'e.

 

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Shule Bags tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki ortamda satış mağazaları, ofisler, şubeler, üzerinden iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla, elektronik ortamda Platform, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, iletişim uygulamaları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar ve yorum alanları yöntemleriyle sözlü ya da yazılı olarak toplanabilmektedir.

 

F. İlgili Kişilerin Kanun kapsamında Hakları Nelerdir?

Bu kapsamda ilgili kişi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarına aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizi işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

ZEYNEP BUTİK

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.